Запослени

Судијски помоћници

У седишту Суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Александра Дробњаковић, Бојана Лушић Павловић, Братислава Станковић, Вера Јовановић, Весна Лазаревић, Весна Ловрић, Весна Ратковић, Данијела Кужић, Драгица Спасојевић, Драгица Средојевић, Зоран Вукотић, Јагода Јеремић, Јасмина Павловић, Јелена Милетић, Јелена Радовић, Љиљана Драговић, Магдалена Анђић, Марија Вељовић Милованов, Марија Подунавац, Наташа Симић, Сања Матијевић, Слађана Ђорђевић, Срнка Станишић и Стаменка Спаскова.

У Одељења Прекршајног апелационог суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Одељење у Крагујевцу

Верица Петровић, Љиљана Тимотијевић, Марина Цалић, Миланка Гаљак, Наташа Рубежић, Невена Ђорђевић, Радмила Петковић и Светлана Савковић.

Одељење у Нишу

Андријана Петровић, Благица Јовановић, Љиљана Динчић, Марија Николић Ристић, Марија Ценић, Миланка Милосављевић, Саша Стојковић и Слађана Здравковић.

Одељење у Новом Саду

Данијела Аужина, Зоран Марић, Јелена Гостојић Пајовић, Јована Буха, Јована Атлагић Трбук, Коста Радујковић, Маријана Ђокић, Милош Бељански и Светлана Зарубац.


Судска управа

Послове секретара суда обавља Снежана Хаџи-Ђикић.

 011 635-2902
 sekretar@pkap.sud.rs

Послове управитеља суда обавља Љиљана Ерић.

 011 635-2903
 upraviteljsuda@pkap.sud.rs

Персоналне послове обављају Биљана Миленковић и Светлана Илић.

Послове админитративно техничког секретара обављају Милица Гајић,

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Драган Јовановић (Одељење у Крагујевцу),

 034 619-6451
 034 619-6451

Милена Ђорђевић (Одељење у Нишу),

 018 513-663
 018 282-246

и Дејана Алексић (Одељење у Новом Саду).

 021 4896-185
 021 4896-186

Писарница

Послове управитеља судске писарнице обавља Гордана Деспотовић.

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Послове шефа oдсека писарнице обавља Ђурђа Ивановић.

 011 635-2855

Послове шефа одсека аутоматске обраде података обавља Гордана Рудак.

 011 635-2856

Дактило-биро

Послове шефа дактилобироа обавља Ивана Рашић.

 011 635-2910

ИТ служба

ИТ техничар - Стефан Мурганић - седиште у Београду

Систем администратори - Нинослав Јанковић и Немања Апарац - Одељење у Новом Саду

 it.sluzba@pkap.sud.rs

Економат

Послове техничког економа обавља Предраг Проковић.

 011 635-2905

Служба за материјално-финансијске послове

Послове шефа службе за материјално-финансијске послове обавља Весна Милосављевић.

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs