Запослени

Судијски помоћници

У седишту Суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Александра Дробњаковић, Божидар Узелац, Братислава Станковић, Вера Јовановић, Весна Лазаревић, Весна Ловрић, Весна Ратковић, Гордана Мурганић, Данијела Кужић, Драгица Спасојевић, Драгица Средојевић, Зоран Вукотић, Јагода Јеремић, Јасмина Павловић, Јелена Радовић, Љиљана Драговић, Магдалена Анђић, Маја Биљић, Марија Подунавац, Мирјана Трикић, Наташа Симић, Сања Матијевић, Слађана Ђорђевић, Срнка Станишић и Стаменка Спаскова.

У Одељења Прекршајног апелационог суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Одељење у Крагујевцу

Богољуб Стојковић, Векослав Јанковић, Верица Петровић, Жарко Ђорђевић, Љиљана Тимотијевић, Марина Цалић, Миланка Гаљак, Наташа Рубежић, Невена Палунчић, Радмила Петковић и Светлана Савковић Спасић.

Одељење у Нишу

Андријана Петровић, Бојана Дујаковић, Дејан Јањић, Љиљана Динчић, Марија Ценић, Миланка Милосављевић, Милијана Јовановић и Слађана Здравковић.

Одељење у Новом Саду

Бојана Жужа, Витка Јањић, Владан Лечић, Данијела Аужина, Зоран Марић, Коста Радујковић, Маријана Ђокић, Милош Бељански, Мирјана Салатић, Мирослав Ташин и Станислава Матијевић.


Судска управа

Послове секретара суда обавља Снежана Хаџи-Ђикић.

 011 635-2902

Послове управитеља суда обавља Љиљана Ерић.

 011 635-2903

Персоналне послове обављају Биљана Миленковић и Светлана Илић.

Послове админитративно техничког секретара обављају Милица Гајић,

 011 635-2900

Драган Јовановић (Одељење у Крагујевцу),

 034 331-938
 034 331-938

Милена Ђорђевић (Одељење у Нишу),

 018 513-663
 018 282-246

и Дејана Алексић (Одељење у Новом Саду).

 021 4896-185
 021 4896-186

Писарница

Послове управитеља судске писарнице обавља Гордана Деспотовић.

 011 635-2908

Послове шефа oдсека писарнице обавља Ђурђа Ивановић.

 011 635-2855

Послове шефа одсека аутоматске обраде података обавља Гордана Рудак.

 011 635-2856

Дактило-биро

Послове шефа дактилобироа обавља Ивана Рашић.

 011 635-2910

ИКТ одељење

Техничар за ИТ подршку - Станко Живковић - седиште у Београду


Систем администратор - Нинослав Јанковић - Одељење у Новом Саду

 021 4896-189

Техничар за ИТ подршку - Немања Апарац - Одељење у Новом Саду.

 021 4896-188

Економат

Послове техничког економа обавља Предраг Проковић.

 011 635-2905

Служба за материјално-финансијске послове

Послове шефа службе за материјално-финансијске послове обавља Весна Милосављевић.

 011 635-2906