Запослени

Судијски помоћници

У седишту Суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Александра Дробњаковић, Бојана Лушић Павловић, Братислава Станковић, Вера Јовановић, Весна Лазаревић, Весна Ловрић, Весна Ратковић, Данијела Арсенијевић, Драгица Спасојевић, Драгица Средојевић, Зоран Вукотић, Јасмина Павловић, Јелена Милетић, Љиљана Драговић, Магдалена Анђић, Марија Подунавац, Милена Жуњић, Наташа Симић, Петра Ђуковић, Сања Матијевић, Слађана Јовановић, Срнка Станишић и Стаменка Спаскова.

У Одељења Прекршајног апелационог суда распоређени су следећи судијски помоћници:

Одељење у Крагујевцу

Верица Петровић, Владимир Илић, Љиљана Тимотијевић, Марина Цалић, Миланка Гаљак, Невена Ђорђевић, Радмила Петковић и Светлана Савковић.

Одељење у Нишу

Андријана Петровић, Ивана Калаба, Љиљана Динчић, Марија Николић Ристић, Миланка Милосављевић, Нела Манић-Богдановић, Саша Стојковић и Слађана Здравковић.

Одељење у Новом Саду

Данијела Аужина, Зоран Марић, Јелена Гостојић Пајовић, Јована Атлагић Трбук, Јована Буха, Коста Радујковић, Маријана Ђокић, Милош Бељански, Сандра Жунић и Светлана Зарубац.


Судска управа

Послове управитеља суда обавља Љиљана Ерић.

 011 635-2903
 upraviteljsuda@pkap.sud.rs

Послове секретара суда обавља Снежана Хаџи-Ђикић.

 011 635-2902
 sekretar@pkap.sud.rs

Послове информисања и контакте са јавношћу и медијима и послове за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем обавља Јасмина Павловић.

 011 635-2815
 portparol@pkap.sud.rs

Послове админитративно техничког секретара обављају Милица Гајић,

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Драган Јовановић (Одељење у Крагујевцу),

 034 619-6451
 034 619-6451

Милена Ђорђевић (Одељење у Нишу),

 018 513-663
 018 282-246

и Дејана Алексић (Одељење у Новом Саду).

 021 4896-185
 021 4896-186

Кадровске послове обављају Биљана Миленковић и Светлана Илић.

Писарница

Послове управитеља судске писарнице обавља Гордана Деспотовић.

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Послове шефа oдсека писарнице обавља Ђурђа Ивановић.

 011 635-2855

Послове шефа одсека аутоматске обраде података обавља Гордана Рудак.

 011 635-2856

ИТ служба

ИТ техничар - Стефан Мурганић - седиште у Београду

Систем администратори - Нинослав Јанковић и Немања Апарац - Одељење у Новом Саду

 it.sluzba@pkap.sud.rs

Служба за материјално-финансијске послове

Послове шефа службе за материјално-финансијске послове обавља Наташа Пајдаковић.

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs

Економат

Послове техничког економа обавља Предраг Проковић.

 011 635-2905

Дактило-биро

Послове шефа дактилобироа обавља Данијела Нешковић.

 011 635-2910