Zaposleni

Sudijski pomoćnici

U sedištu Suda raspoređeni su sledeći sudijski pomoćnici:

Aleksandra Drobnjaković, Božidar Uzelac, Bratislava Stanković, Danijela Kužić, Dragica Spasojević, Dragica Sredojević, Gordana Murganić, Jagoda Jeremić, Jasmina Pavlović, Jelena Radović, Ljiljana Dragović, Magdalena Anđić, Maja Biljić, Marija Podunavac, Mirjana Trikić, Nataša Simić, Sanja Matijević, Slađana Đorđević, Srnka Stanišić, Stamenka Spaskova, Vera Jovanović, Vesna Lazarević, Vesna Lovrić, Vesna Ratković i Zoran Vukotić.

U Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda raspoređeni su sledeći sudijski pomoćnici:

Odeljenje u Kragujevcu

Bogoljub Stojković, Ljiljana Timotijević, Marina Calić, Milanka Galjak, Nataša Rubežić, Nevena Palunčić, Radmila Petković, Svetlana Savković Spasić, Vekoslav Janković, Verica Petrović i Žarko Đorđević.

Odeljenje u Nišu

Andrijana Petrović, Bojana Dujaković, Dejan Janjić, Ljiljana Dinčić, Marija Cenić, Milanka Milosavljević, Milijana Jovanović i Slađana Zdravković.

Odeljenje u Novom Sadu

Bojana Žuža, Danijela Aužina, Kosta Radujković, Marijana Đokić, Miloš Beljanski, Mirjana Salatić, Miroslav Tašin, Stanislava Matijević, Vitka Janjić, Vladan Lečić i Zoran Marić.


Sudska uprava

Poslove sekretara suda obavlja Snežana Hadži-Đikić.

 011 635-2902

Poslove upravitelja suda obavlja Ljiljana Erić.

 011 635-2903

Personalne poslove obavljaju Biljana Milenković i Svetlana Ilić.

Poslove adminitrativno tehničkog sekretara obavljaju Milica Gajić,

 011 635-2900

Dragan Jovanović (Odeljenje u Kragujevcu),

 034 331-938
 034 331-938

Milena Đorđević (Odeljenje u Nišu),

 018 513-663
 018 282-246

i Dejana Aleksić (Odeljenje u Novom Sadu).

 021 4896-185
 021 4896-186

Pisarnica

Poslove upravitelja sudske pisarnice obavlja Gordana Despotović.

 011 635-2908

Poslove šefa odseka pisarnice obavlja Đurđa Ivanović.

 011 635-2855

Poslove šefa odseka automatske obrade podataka obavlja Gordana Rudak.

 011 635-2856

Daktilo-biro

Poslove šefa daktilobiroa obavlja Ivana Rašić.

 011 635-2910

IKT odeljenje

Tehničar za IT podršku - Stanko Živković - sedište u Beogradu

 011 635-2909

Sistem administrator - Ninoslav Janković - Odeljenje u Novom Sadu

 021 4896-189

Tehničar za IT podršku - Nemanja Aparac - Odeljenje u Novom Sadu.

 021 4896-188

Ekonomat

Poslove tehničkog ekonoma obavlja Predrag Proković.

 011 635-2905

Služba za materijalno-finansijske poslove

Poslove šefa službe za materijalno-finansijske poslove obavlja Vesna Milosavljević.

 011 635-2906