Zaposleni

Sudijski pomoćnici

U sedištu Suda raspoređeni su sledeći sudijski pomoćnici:

Aleksandra Drobnjaković, Bojana Lušić Pavlović, Bratislava Stanković, Danijela Kužić, Dragica Spasojević, Dragica Sredojević, Jagoda Jeremić, Jelena Miletić, Jasmina Pavlović, Jelena Radović, Ljiljana Dragović, Magdalena Anđić, Marija Podunavac, Marija Veljović Milovanov, Nataša Simić, Sanja Matijević, Slađana Đorđević, Stamenka Spaskova, Srnka Stanišić, Vera Jovanović, Vesna Lazarević, Vesna Lovrić, Vesna Ratković i Zoran Vukotić.

U Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda raspoređeni su sledeći sudijski pomoćnici:

Odeljenje u Kragujevcu

Ljiljana Timotijević, Marina Calić, Milanka Galjak, Nataša Rubežić, Nevena Đorđević, Radmila Petković, Svetlana Savković i Verica Petrović.

Odeljenje u Nišu

Andrijana Petrović, Blagica Jovanović, Ljiljana Dinčić, Marija Nikolić Ristić, Marija Cenić, Milanka Milosavljević, Saša Stojković i Slađana Zdravković.

Odeljenje u Novom Sadu

Danijela Aužina, Jelena Gostojić Pajović, Jovana Buha, Jovana Atlagić Trbuk, Kosta Radujković, Marijana Đokić, Miloš Beljanski, Svetlana Zarubac i Zoran Marić.


Sudska uprava

Poslove sekretara suda obavlja Snežana Hadži-Đikić.

 011 635-2902
 sekretar@pkap.sud.rs

Poslove upravitelja suda obavlja Ljiljana Erić.

 011 635-2903
 upraviteljsuda@pkap.sud.rs

Personalne poslove obavljaju Biljana Milenković i Svetlana Ilić.

Poslove adminitrativno tehničkog sekretara obavljaju Milica Gajić,

 011 635-2900
 uprava@pkap.sud.rs

Dragan Jovanović (Odeljenje u Kragujevcu),

 034 619-6451
 034 619-6451

Milena Đorđević (Odeljenje u Nišu),

 018 513-663
 018 282-246

i Dejana Aleksić (Odeljenje u Novom Sadu).

 021 4896-185
 021 4896-186

Pisarnica

Poslove upravitelja sudske pisarnice obavlja Gordana Despotović.

 011 635-2908
 pisarnica@pkap.sud.rs

Poslove šefa odseka pisarnice obavlja Đurđa Ivanović.

 011 635-2855

Poslove šefa odseka automatske obrade podataka obavlja Gordana Rudak.

 011 635-2856

Daktilo-biro

Poslove šefa daktilobiroa obavlja Ivana Rašić.

 011 635-2910

IT služba

IT tehničar - Stefan Murganić - sedište u Beogradu

Sistem administratori - Ninoslav Janković i Nemanja Aparac- Odeljenje u Novom Sadu

 it.sluzba@pkap.sud.rs

Ekonomat

Poslove tehničkog ekonoma obavlja Predrag Proković.

 011 635-2905

Služba za materijalno-finansijske poslove

Poslove šefa službe za materijalno-finansijske poslove obavlja Vesna Milosavljević.

 011 635-2906
 racunovodstvo@pkap.sud.rs