Одељење Прекршајног апелационог суда у Крагујевцу пресељено на нову локацију,
Крагујевац, 27.12.2021. године


Одељење Прекршајног апелационог суда у Крагујевцу је пресељено са адресе Кнеза Михаила 2 на адресу Слободе 4, у нову зграду Палате правде.

Палата правде у Крагујевцу Палата правде у Крагујевцу