Судска управа Прекршајног апелационог суда

Пословима судске управе руководи в.ф. председника суда, судија Леонида Поповић.

За заменике председника суда одређују се судије:

• Славица Бркић - замењује председника у случају његове спречености или одсутности;

• Горица Секулић - поверавају јој се послови поступања по захтевима за изузеће судија, као и послови поступања по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

• Вера Миликић

• Драгица Миленковић

• Мирјана Тукар

Заменицима Драгици Бараћ, Драгици Миленковић и Мирјани Тукар поверавају се послови поступања по притужбама, захтевима за изузеће судија и рад са странкама са подручја одељења из њихове надлежности.

Посебне обавезе поверавају се:

• Милени Поповић - координација са председницима судске праксе прекршајних судова и давање одговора на питања упућена Одељењу судске праксе;

• Нинославу Јанковићу - за уређење web site-а суда;

• Маји Серафимовић Митровић - за праћење рада судијских помоћника у седишту Суда;

• Малини Симић Поповић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Крагујевцу;

• Предрагу Димитријевић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Нишу;

• Весни Вулетић - за праћење рада судијских помоћника у Одељењу у Новом Саду;

• Гордани Деспотовић - за спровођење програма обуке и стручног усавршавања осталог судског особља.