Судије Прекршајног апелационог суда

Распоред судија у седишту


1. Леонида Поповић, в.ф. председника суда
2. Славица Бркић, заменик председника
3. Ана Ђуровић
4. Ана Капор
5. Ана Миловановић
6. Весна Адамовић Скадрић
7. Горан Божић
8. Гордана Гавриловић
9. Горица Секулић
10. Драга Шошкић
11. Зорица Милосављевић
12. Зорица Шантрић
13. Катарина Зечар
14. Маја Вадњал
15. Маја Серафимовић Митровић
16. Марија Мимица
17. Милада Катић
18. Мирослав Јањетовић
19. Невенка Димитријевић
20. Свјетлана Шобот Блажевић
21. Снежана Миленковић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Крагујевцу

22. Вера Миликић, председник одељења
23. Миланка Милић, заменик председника одељења
24. Биљана Јовановић
25. Бранка Митровић
26. Вера Матејић
27. Весна Пауновић
28. Драгица Бараћ
29. Малина Симић Поповић
30. Мирјана Јевтић
31. Мирјана Мићић
32. Наташа Деспотовић
33. Славица Лекић
34. Снежана Милошевић

Одељење у Нишу

35. Драгица Миленковић, председник одељења
36. Светлана Станковић, заменик председника одељења
37. Вера Цвјетковић
38. Драгана Миликић
39. Јасмина Шпаравало Николић
40. Марија Џомбић
41. Мирјана Марковић
42. Мирјана Стојановић
43. Предраг Димитријевић
44. Саша Михајловић
45. Татјана Динуловић

Одељење у Новом Саду

46. Мирјана Тукар, председник одељења
47. Милена Поповић, заменик председника одељења
48. Анђелка Кораћ Фелбаб
49. Весна Вулетић
50. Драгана Лукић
51. Ђорђе Иванковић
52. Милорад Вукајловић
53. Мирјана Џиновић
54. Мирослав Петровић
55. Наташа Мараш