Судије Прекршајног апелационог суда

Распоред судија у седишту


1. Горица Секулић, председник суда
2. Леонида Поповић, заменик председника
3. Славица Бркић, заменик председника
4. Ана Ђуровић
5. Ана Капор
6. Ана Миловановић
7. Весна Адамовић Скадрић
8. Горан Божић
9. Гордана Гавриловић
10. Драга Шошкић
11. Катарина Зечар
12. Маја Вадњал
13. Маја Серафимовић Митровић
14. Марија Мимица
15. Милада Катић
16. Мирослав Јањетовић
17. Невенка Димитријевић
18. Снежана Миленковић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Крагујевцу

19. Вера Миликић, председник одељења
20. Малина Симић Поповић, заменик председника одељења
21. Биљана Јовановић
22. Бранка Митровић
23. Весна Пауновић
24. Драгица Бараћ
25. Миланка Милић
26. Мирјана Мићић
27. Наташа Деспотовић
28. Славица Лекић
29. Снежана Милошевић

Одељење у Нишу

30. Светлана Станковић, председник одељења
31. Марија Џомбић, заменик председника одељења
32. Вера Цвјетковић
33. Драгана Миликић
34. Јасмина Шпаравало Николић
35. Мирјана Марковић
36. Мирјана Стојановић
37. Предраг Димитријевић
38. Саша Михајловић
39. Татјана Динуловић

Одељење у Новом Саду

40. Мирјана Тукар, председник одељења
41. Милена Поповић, заменик председника одељења
42. Анђелка Кораћ Фелбаб
43. Весна Вулетић
44. Драгана Лукић
45. Ђорђе Иванковић
46. Мирјана Џиновић
47. Мирослав Петровић
48. Наташа Мараш