Стратегије Народне скупштине

Народна скупштина усвојила две стратегије

Народна скупштина Републике Србије усвојила је две стратегије: Националну стратегију реформе правосуђа и Националну стратегију за борбу против корупције, за период од 2013. до 2018. године.

Министарство правде и државне управе израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, као и текст Акционог плана за спровођење Стратегије, с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.

Влада Србије образовала је Комисију за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, у циљу реализације активности предвиђених Националном стратегијом и Акционим планом за њено спровођење.

Пословником донетим на првој седници Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа, одржаној 11. септембра 2013. уређени су организација и начин рада, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Национална Стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. годинe

Преузмите документ

Национална Стратегија реформе правосуђа за период 2013.-2018. године

Преузмите документ

Одлука о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013.-2018. године

Преузмите документ

Пословник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа

Преузмите документ