Strategije Narodne skupštine

Narodna skupština usvojila dve strategije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dve strategije: Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa i Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, za period od 2013. do 2018. godine.

Ministarstvo pravde i državne uprave izradilo je tekst Strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, kao i tekst Akcionog plana za sprovođenje Strategije, s ciljem poboljšanja kvaliteta pravde, efikasnosti i efektivnosti pravosuđa, uz jačanje i zaštitu nezavisnosti, praćene efikasnim mehanizmima odgovornosti u cilju približavanja pravde građanima i vraćanja poverenja u pravosudni sistem.

Vlada Srbije obrazovala je Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, u cilju realizacije aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom i Akcionim planom za njeno sprovođenje.

Poslovnikom donetim na prvoj sednici Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, održanoj 11. septembra 2013. uređeni su organizacija i način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Nacionalna Strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine *

Preuzmite dokument

Nacionalna Strategija reforme pravosuđa za period 2013.-2018. godine *

Preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013.-2018. godine

Preuzmite dokument

Poslovnik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Preuzmite dokument


* ćirlica