Седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 06.06.2022. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са четврте одвојене седнице судија Прекршајног апелационог суда у седишту и одељењима од 31.03.2022. године.

2. Давање мишљења о кандидатима за избор председника Прекршајног апелационог суда по огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 46/22 од 08.04.2022. године

3. Разно.