Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 29.11.2021. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са одвојене седнице судија Прекршајног апелационог суда у седишту и одељењима од 09.11.2021. године.

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2022. годину.

3. Разматрање и оквирно утврђивање радних циљева за све судијске помоћнике Прекршајног апелационог суда у 2022. години.

4. Заузимање правних схватања.

5. Разно.