Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 29.11.2021. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa odvojene sednice sudija Prekršajnog apelacionog suda u sedištu i odeljenjima od 09.11.2021. godine.

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2022. godinu.

3. Razmatranje i okvirno utvrđivanje radnih ciljeva za sve sudijske pomoćnike Prekršajnog apelacionog suda u 2022. godini.

4. Zauzimanje pravnih shvatanja.

5. Razno.