Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 22.03.2021. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са одвојене седнице судија седишта и судија Одељења одржане дана 29.01.2021. године, седнице одржане дана 11.02.2021. године и седнице одржане дана 26.02.2021. године.

2. Свечана седница поводом ступања на функцију судија Маје Серафимовић Митровић, Горице Секулић и Саше Михајловића.

3. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2021. годину.

4. Разматрање Годишњег извештаја о раду Суда у 2020. години.

5. Упознавање са активностима у вези подношења Годишњег извештаја система финансијског управљања и контроле у 2020. години.

6. Давање мишљења о кандидату за јавног бележника судији Весни Адамовић Скадрић.

7. Разно.