Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 05.01.2021. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са одвојене седнице свих судија Прекршајног апелационог суда одржане дана 30.11.2020. године.

2. Свечана седница свих судија поводом ступања на дужност Биљане Јовановић, Славице Лекић, Драгане Лукић, Мирјане Џиновић и Ђорђа Иванковића.

3. Саопштавање Измене и допуне годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2021. годину.

4. Разно.