Једанаеста седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 27.11.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Десете седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2019. години, одржане дана 19.11.2019. године.

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2020. годину.

3. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија којије ибјављен у "Сл. гласнику РС" бр. 75/19 од 23.10.2019. године.

4. Разно.