Десета седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 19.11.2019. године


Дневни ред


1. Давање мишљења о Предлогу Закону о изменама и допунама Закона о судијама, поводом иницијативе народног посланика Ђорђа Комленског и др. (изједначавање коефицијента судија прекршајних судова са судијама основних судова и судија Прекршајног апелационог суда са судијама Привредног апелационог, апелационих судова и Управног суда).