Deseta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 19.11.2019. godine


Dnevni red


1. Davanje mišljenja o Predlogu Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, povodom inicijative narodnog poslanika Đorđa Komlenskog i dr. (izjednačavanje koeficijenta sudija prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova i sudija Prekršajnog apelacionog suda sa sudijama Privrednog apelacionog, apelacionih sudova i Upravnog suda).