Девета седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 12.11.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са одвојене седнице судија Прекршајног апелационог суда у седишту и одељењима од 30.09.2019. године.

2. Саопштавање Измена годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

3. Давање мишљења о кандидатима из редова судија Прекршајног апелационог суда по огласу за избор судија у Врховном касационом суду, Апелационом суду у Крагујевцу, Вишем суду у Београду, Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Основном суду у Лебану, Управном суду, Привредном апелационом суду и Привредном суду у Београду, објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године.

4. Давање мишљења о кандидатима из редова судијских помоћника Прекршајног апелационог суда по огласу за избор судија у Врховном касационом суду, Апелационом суду у Крагујевцу, Вишем суду у Београду, Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Основном суду у Лебану, Управном суду, Привредном апелационом суду и Привредном суду у Београду објављеном у "Сл.гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године.

5. Давање мишљења о кандидатима из редова судија по огласу за избор судија у Врховном касационом суду, Апелационом суду у Крагујевцу, Вишем суду у Београду, Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Основном суду у Лебану, Управном суду, Привредном апелационом суду и Привредном суду у Београду објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 65/19 од 13.09.2019. године.

6. Давање мишљења о кандидатима из редова судијских помоћника судова за које је Прекршајни апелациони суд непосредно виши суд по огласу за избор судија у Врховном касационом суду, Апелационом суду у Крагујевцу, Вишем суду у Београду, Првом основном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, Основном суду у Лебану, Управном суду, Привредном апелационом суду и Привредном суду у Београду објављеном у "Сл. гласнику РС". бр. 65/19 од 13.09.2019. године.

7. Давање мишљења о кандидатима из редова судија по огласу за избор судија у Привредном суду у Ваљеву, Привредном суду у Зрењанину, Привредном суду у Крагујевцу, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Новом Саду, Привредном суду у Панчеву, Привредном суду у Пожаревцу, Привредном суду у Сомбору, Привредном суду у Ужицу и Привредном суду у Чачку објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године.

8. Давање мишљења о кандидатима из редова судијских помоћника судова за које је Прекршајни апелациони суд непосредно виши суд по огласу за избор судија у Привредном суду у Ваљеву, Привредном суду у Зрењанину, Привредном суду у Крагујевцу, Привредном суду у Лесковцу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Новом Саду, Привредном суду у Панчеву, Привредном суду у Пожаревцу, Привредном суду у Сомбору, Привредном суду у Ужицу и Привредном суду у Чачку објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 66/19 од 18.09.2019. године.

9. Разно.