Осма седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.09.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање записника са претходне одвојене седнице од 11.09.2019. године.

2. Саопштавање Измене годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

3. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија у Вишем суду у Новом Саду, Вишем суду у Нишу и Основном суду у Пироту објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године.

4. Разно.