Седма седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 11.09.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са одвојене седнице судија Прекршајног апелационог суда у седишту и одељењима од 03.06.2019. године.

2. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија у Вишем суду у Београду објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 45/19 од 21.06.019. године.

3. Разно.