Шеста седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 01.07.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Пете седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2019. години, одржане дана 09.04.2019. године.

2. Саопштавање Измене годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

3. Саопштавање Одлуке о начину рада Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда.

4. Усвајање правних схватања.

5. Разно.