Šesta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 01.07.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Pete sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2019. godini, održane dana 09.04.2019. godine.

2. Saopštavanje Izmene godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu.

3. Saopštavanje Odluke o načinu rada Odeljenja sudske prakse Prekršajnog apelacionog suda.

4. Usvajanje pravnih shvatanja.

5. Razno.