Пета седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 03.06.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање записника са одвојене седнице судија Прекршајног апелационог суда у седишту и одељењима од 28.05.2019. године.

2. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија у Прекршајном суду у Аранђеловцу објављеном у "Сл. гласнику РС" бр. 20/19 од 22.03.2019. године.

3. Разно.