Peta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 03.06.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje zapisnika sa odvojene sednice sudija Prekršajnog apelacionog suda u sedištu i odeljenjima od 28.05.2019. godine.

2. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 20/19 od 22.03.2019. godine.

3. Razno.