Четврта седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 28.05.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање записника са одвојене седнице од 26.02.2019. године.

2. Саопштење Измене Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

3. Усвајање измењене Листе дискриптора Прекршајног апелационог суда.

4. Разно.