Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 09.04.2019. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Шесте и Свечане седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2018. години, одржане дана 16.11.2018. године.

2. Саопштавање Измена годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

3. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија који је објављен у "Сл. гласнику РС" број 8/19 од 08.02.2019. године.

4. Усвајање листе дескриптора Прекршајног апелационог суда.

5. Разно.