Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 09.04.2019. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Šeste i Svečane sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2018. godini, održane dana 16.11.2018. godine.

2. Saopštavanje Izmena godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu.

3. Davanje mišljenja o kandidatima po oglasu za izbor sudija koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 8/19 od 08.02.2019. godine.

4. Usvajanje liste deskriptora Prekršajnog apelacionog suda.

5. Razno.