Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 26.02.2019. године


Дневни ред


1. Давање мишљења о кандидатима по огласу за избор судија који је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије" број 103/18 дана 26.12.2018. године.

2. Упознавање са наредбом председника Прекршајног апелационог суда Су 1-1 40/19 од дана 25.02.2019. године.

3. Разно.