Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 29.01.2019. године


Дневни ред


1. Разматрање предлога Програма решавања старих предмета у Прекршајном апелационом суду у 2019. години.

2. Саопштавање Измене Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину

3. Разматрање статистичког извештаја о раду Прекршајног апелационог суда у 2018. години.

4. Разно.