Шеста и Свечана седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 16.11.2018. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са свечане седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2018. години, одржане дана 07.11.2018. године.

2. Ступање на функцију судије Прекршајног апелационог суда Вере Цвјетковић, судије Прекршајног суда у Нишу, сходно Одлуци Високог савета судства 119-05-1111/2018-01 од 19.10.2018. године.

3. Саопштавање Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину.

4. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2019. годину.

5. Разно.