Šesta i Svečana sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 16.11.2018. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa svečane sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2018. godini, održane dana 07.11.2018. godine.

2. Stupanje na funkciju sudije Prekršajnog apelacionog suda Vere Cvjetković, sudije Prekršajnog suda u Nišu, shodno Odluci Visokog saveta sudstva 119-05-1111/2018-01 od 19.10.2018. godine.

3. Saopštavanje Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu.

4. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2019. godinu.

5. Razno.