Свечана седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 07.11.2018. године


Дневни ред


1. Ступање на функцију судија Прекршајног апелационог суда: судије Прекршајног суда у Нишу Вере Цвјетковић, судије Прекршајног суда у Нишу Мирјане Стојановић, судије Прекршајног суда у Новом Саду Наташе Мараш Керавице, судије Прекршајног суда у Чачку Бранке Митровић, судије Прекршајног суда у Крагујевцу Миланке Милић, судије Прекршајног суда у Београду Марије Мимице и саветника у Врховном касационом суду Зорице Стојковић, сходно Одлукама Високог савета судства о избору судија Прекршајног апелационог суда.

2. Саопштавање Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину.

3. Разно.