Svečana sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 07.11.2018. godine


Dnevni red


1. Stupanje na funkciju sudija Prekršajnog apelacionog suda: sudije Prekršajnog suda u Nišu Vere Cvjetković, sudije Prekršajnog suda u Nišu Mirjane Stojanović, sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu Nataše Maraš Keravice, sudije Prekršajnog suda u Čačku Branke Mitrović, sudije Prekršajnog suda u Kragujevcu Milanke Milić, sudije Prekršajnog suda u Beogradu Marije Mimice i savetnika u Vrhovnom kasacionom sudu Zorice Stojković, shodno Odlukama Visokog saveta sudstva o izboru sudija Prekršajnog apelacionog suda.

2. Saopštavanje Izmena i dopuna Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu.

3. Razno.