Свечана седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 20.07.2018. године


Дневни ред


1. Ступање на сталну судијску функцију судије Маје Вадњал по Одлуци Високог савета судства број 119-05-00733/2018-01 од 06.07.2018. године.

2. Разно.