Svečana sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 20.07.2018. godine


Dnevni red


1. Stupanje na stalnu sudijsku funkciju sudije Maje Vadnjal po Odluci Visokog saveta sudstva broj 119-05-00733/2018-01 od 06.07.2018. godine.

2. Razno.