Свечана седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 02.04.2018. године


Дневни ред


1. Свечана седница свих судија поводом ступања на функцију председника Прекршајног апелационог суда и саопштавање Измена и допуна Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину.

2. Разно.