Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 29.01.2018. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Треће седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2017. години одржане дана 30.11.2017. године.

2. Разматрање Годишњег извештаја о раду Прекршајног апелационог суда у 2017. години.

3. Давање мишљења о кандидатима за судије Врховног касационог суда.

4. Давање мишљења о предлогу оцена рада судијских помоћника Прекршајног апелационог суда у 2017. години.

5. Заузимање правних схватања.

6. Разно.