Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.11.2017. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Друге седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2017. години одржане дана 14.11.2017. године.

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину (Предлог Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2018. годину прослеђен је на мејл адресе судија и одељења Суда дана 27.11.2017. године).

3. Разматрање и оквирно утврђивање радних циљева за све судијске помоћнике Прекршајног апелационог суда у 2018. години (Предлог радних циљева прослеђен је на мејл адресе судија и одељења Суда дана 27.11.2017. године).

4. Заузимање правних схватања.

5. Разно.