Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2017. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Druge sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini održane dana 14.11.2017. godine.

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu (Predlog Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2018. godinu prosleđen je na mejl adrese sudija i odeljenja Suda dana 27.11.2017. godine).

3. Razmatranje i okvirno utvrđivanje radnih ciljeva za sve sudijske pomoćnike Prekršajnog apelacionog suda u 2018. godini (Predlog radnih ciljeva prosleđen je na mejl adrese sudija i odeljenja Suda dana 27.11.2017. godine).

4. Zauzimanje pravnih shvatanja.

5. Razno.