Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 14.11.2017. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Прве седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2017. години одржане дана 12.05.2017. године

2. Давање мишљења о кандидатима који су конкурисали за председника Прекршајног апелационог суда

3. Давање мишљења о кандидатима који су конкурисали за судије Управног суда

4. Разно