Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 12.05.2017. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Четврте седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2016. години одржане дана 30.11.2016. године

2. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину

3. Заузимање правних схватања

4. Разно