Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 12.05.2017. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Četvrte sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2016. godini održane dana 30.11.2016. godine

2. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu

3. Zauzimanje pravnih shvatanja

4. Razno