Четврта седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.11.2016. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Треће седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2016. години одржане дана 14.10.2016. године

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2017. годину

3. Разматрање и оквирно утврђивање радних циљева за све судијске помоћнике Прекршајног апелационог суда у 2017. години

4. Заузимање правних схватања

5. Разно