Četvrta sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 30.11.2016. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Treće sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2016. godini održane dana 14.10.2016. godine

2. Saopštavanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2017. godinu

3. Razmatranje i okvirno utvrđivanje radnih ciljeva za sve sudijske pomoćnike Prekršajnog apelacionog suda u 2017. godini

4. Zauzimanje pravnih shvatanja

5. Razno