Трећа седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 14.10.2016. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Друге седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2016. години одржане дана 27.05.2016. године.

2. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину

3. Заузимање правних схватања.

4. Разно