Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 14.10.2016. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Druge sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2016. godini održane dana 27.05.2016. godine.

2. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu

3. Zauzimanje pravnih shvatanja.

4. Razno