Druga sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 27.05.2016. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Prve sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2016. godini održane dana 28.01.2016. godine.

2. Saopštavanje Programa rada Odeljenja sudske prakse i Naredbe predsednika suda Su.br. 1/16-403 od 25.05.2016. godine

3. Zauzimanje pravnih shvatanja.

4. Upoznavanje svih sudija suda sa početkom primene Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika ("Sl. glasnik RS" br. 32/16), razmatranje i okvirno utvrđivanje opštih ciljeva.

5. Saopštavanje Plana neposrednog uvida u rad prekršajnih sudova u 2016. godini.

6. Razno