Прва седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 28.01.2016. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Четврте седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2015. години одржане дана 30.11.2015. године.

2. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину.

3. Анализа рада Прекршајног апелационог суда у 2015. години.

4. Разно.