Prva sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Beograd, 28.01.2016. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Četvrte sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2015. godini održane dana 30.11.2015. godine.

2. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2016. godinu.

3. Analiza rada Prekršajnog apelacionog suda u 2015. godini.

4. Razno.