Четврта седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.11.2015. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Треће седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2015. години одржане дана 17.07.2015. године.

2. Саопштавање Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2016. годину.

3. Претстављање програма кандидата за изборног члана Високог савета судства који долазе из редова судија Прекршајног апелационог суда

4. Разно.