Treća sednica svih sudija Prekršajnog apelacionog suda (svečana sednica),
Beograd, 17.07.2015. godine


Dnevni red


1. Usvajanje Zapisnika sa Druge sednice svih sudija Prekršajnog apelacionog suda u 2015. godini održane dana 30.04.2015. godine.

2. Stupanje na funkciju sudije Prekršajnog apelacionog suda Maje Vadnjal koja je na predlog Visokog saveta sudstva, Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, izabrana za sudiju ovog Suda.

3. Saopštavanje Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog apelacionog suda za 2015. godinu.

4. Davanje mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata, koji su podneli prijavu na oglas za izbor sudija objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 51/15 od 12.06.2015. godine, koji potiču iz Prekršajnog apelacionog suda i iz suda za koji je Prekršajni apelacioni sud neposredno viši sud.

5. Razno.