Друга седница свих судија Прекршајног апелационог суда,
Београд, 30.04.2015. године


Дневни ред


1. Усвајање Записника са Прве седнице свих судија Прекршајног апелационог суда у 2015. години одржане дана 03.04.2015. године.

2. Ступање на функцију судије Прекршајног апелационог суда Снежане Милошевић која је изабрана за судију овог Суда Одлуком Високог савета судства од 13.03.2015. године.

3. Заузимање правног става.

4. Саопштавање Измене и допуне Годишњег распореда послова Прекршајног апелационог суда за 2015. годину.

5. Саопштавање Плана непосредног увида у рад прекршајних судова у РС.

6. Разно.